AKUSTİK DANIŞMANLIK HİZMETİ

AKUSTİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Mimari Akustik Tasarım; hacim akustiği ve yapı akustiği tasarımı olarak mimari proje tasarım süreci içerisinde yer almaktadır. Bu anlamda mimari projelere Mimari Akustik Tasarım doğrultusunda;
  • Hacim Akustiği açısından; mekan içerisindeki akustik konfor, mekanın işlevine bağlı olarak değerlendirilmektedir. Değerlendirme, birçok öznel ve nesnel akustik parametre üzerinden yapılmaktadır.

   o Konuşmanın anlaşılabilirliği
   o Reverberasyon süresi
   o Konuşmanın gizliliği
   o Eko/Yankı problemi gibi…
  • Yapı Akustiği açısından; binayı çevreleyen iç ve dış yapı bileşenlerinde ses yalıtımı ve gürültü kontrolü, hava doğuşlu sesler ve darbe sesi yalıtımına yönelik yapılmaktadır.

   o Birbirine komşu veya bitişik mekanlardan kaynaklanan gürültünün kontrolü
   o Titreşim yalıtımı
   o Çevresel gürültünün kontrolü gibi…


  MİMARİ AKUSTİK TASARIM SÜRECİ

  • Mimari avan proje için ses yalıtımı ve gürültü kontrolü doğrultusunda gürültüye hassas ve gürültü kaynağı mekanların belirlenerek ön analizlerin yapılması
  • Ön analizler doğrultusunda ses yalıtım performansı uygun olmayan durumlar için uygun önerilerin geliştirilip akustik raporun hazırlanması
  • Mekanik/Teknik hacimler için titreşim yalıtımının yapılması
  • Hacim içi akustik konfor gerektiren mekanlar (performans salonları, açık ofisler, restoranlar, spor salonları…) için mimari tasarım kriterlerinin kontrol edilmesi
  • Mekanın işlevine bağlı olarak hacim akustiği parametreleri doğrultusunda analizlerin yapılması
  • Malzeme kararlarının verilmesi
  • Akustik raporun hazırlanması
  • Akustik proje ve detayların hazırlanması