AKUSTİK DANIŞMANLIK HİZMETİ

AKUSTİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Mimari Akustik Tasarım; hacim akustiği ve yapı akustiği tasarımı olarak mimari proje tasarım süreci içerisinde yer almaktadır. Bu anlamda mimari projelere Mimari Akustik Tasarım doğrultusunda;

 • Hacim Akustiği açısından; mekan içerisindeki akustik konfor, mekanın işlevine bağlı olarak değerlendirilmektedir. Değerlendirme, birçok öznel ve nesnel akustik parametre üzerinden yapılmaktadır.

  o Konuşmanın anlaşılabilirliği
  o Reverberasyon süresi
  o Konuşmanın gizliliği
  o Eko/Yankı problemi gibi…

 • Yapı Akustiği açısından; binayı çevreleyen iç ve dış yapı bileşenlerinde ses yalıtımı ve gürültü kontrolü, hava doğuşlu sesler ve darbe sesi yalıtımına yönelik yapılmaktadır.

  o Birbirine komşu veya bitişik mekanlardan kaynaklanan gürültünün kontrolü
  o Titreşim yalıtımı
  o Çevresel gürültünün kontrolü gibi…

MİMARİ AKUSTİK TASARIM SÜRECİ

 • Mimari avan proje için ses yalıtımı ve gürültü kontrolü doğrultusunda gürültüye hassas ve gürültü kaynağı mekanların belirlenerek ön analizlerin yapılması

 • Ön analizler doğrultusunda ses yalıtım performansı uygun olmayan durumlar için uygun önerilerin geliştirilip akustik raporun hazırlanması

 • Mekanik/Teknik hacimler için titreşim yalıtımının yapılması

 • Hacim içi akustik konfor gerektiren mekanlar (performans salonları, açık ofisler, restoranlar, spor salonları…) için mimari tasarım kriterlerinin kontrol edilmesi

 • Mekanın işlevine bağlı olarak hacim akustiği parametreleri doğrultusunda analizlerin yapılması

 • Malzeme kararlarının verilmesi

 • Akustik raporun hazırlanması

 • Akustik proje ve detayların hazırlanması