YANGIN DANIŞMANLIK HİZMETİ

YANGIN DANIŞMANLIK HİZMETİ

Mimari proje tasarımını şekillendiren pasif ve aktif yangın güvenliği tasarımı doğrultusunda pasif yangın güvenliği hizmeti verilmektedir.

PASİF YANGIN GÜVENLİĞİ TASARIM SÜRECİ

  • Mimari avan projelerin ulusal ve uluslararası binaların yangından korunmasına yönelik yönetmelik, standart ve literatüre göre değerlendirilmesi
  • Ön inceleme raporunun hazırlanması
  • Kapasite analiz ve kaçış yolu genişliği hesaplarının yapılması
  • Mimari uygulama projeleri için pasif yangın güvenliği tasarım raporunun hazırlanması
  • Yangın tahliye projelerinin hazırlanması